grebbestad båtelektriska

Grebbestad Båtelektriska

elsystem i marin miljö

tel +46 702 270 591

Det är viktigt för komfort och säkerhet ombord att elsystemet i din båt är rätt dimensionerat och i gott skick.Vi utför felsökning,reparation och nymontage i alla systemets delar.Bra pris på utbytesdelar som t.ex generatorer och start- motorer.

Sleipners produktsortiment med bl.a bogpropellrar och ankarspel har vi bra erfarenhet av och rekommenderar till våra kunder.

Grebbestad Båtelektriska

Krossekärr 78

457 95 Grebbestad

mail: tost@grebbestadbatel.com

telefon: +46 702 270591

Innehar F-skattebevis

 

Vi säljer och monterar Furunos produkt- sortiment som funnits på marknaden sedan 1948.Furunos radar,plottrar och ekolod är kända för att fungera klanderfritt även under mycket krävande förhållanden

 

 

 

 

 

Vid mailkontakt

var vänlig använd kontaktformuläret nedan.